پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸ ۲۲۷۰
طبقه بندی: اخبار بین‌المللی
چچ

جدیدترین رده‌بندی ابزارهای معماری سازمانی

رده‌بندی گارتنر از ابزارهای معماری سازمانی در سال 2021 منتشر شد. در این رده‌بندی که در قالب Magic Quadrant تنظیم شده است، 16 ابزار مدل‌سازی معماری سازمانی در چهار گروه دسته‌بندی و معرفی شده‌اند.

جدیدترین رده‌بندی ابزارهای معماری سازمانی

رده‌بندی گارتنر از ابزارهای معماری سازمانی در سال 2021 منتشر شد. در این رده‌بندی که در قالب Magic Quadrant تنظیم شده است، 16 ابزار مدل‌سازی معماری سازمانی در چهار گروه Visionaries، Challengers، Leaders و Niche Players دسته‌بندی و معرفی شده‌اند. گارتنر یکی از معیارهای راهیابی به این فهرست را رشد سالانه 5 درصدی در درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده برای سه سال متوالی ذکر کرده که نشان‌دهنده بازار پررونق و روبه‌رشد این ابزارها در سطح جهانی است.

نسبت به آخرین گزارش قبلی گارتنر که در سال 2019 منتشر شده بود، دو شرکت Sparx و ClausMark از رده‌بندی حذف و سه شرکت جدید Capsifi و Value Blue و Bee36 به رده‌بندی اضافه شده‌اند.

یکی از روندهای مشهود در بازار ابزارهای معماری سازمانی، انتقال این ابزارها به محیط Cloud و ارائه نسخه ابری آن‌هاست که در مورد همه ابزارهای فهرست‌شده مشاهده می‌شود.

اسامی 16 محصول فهرست‌شده در رده‌بندی سال 2021 ابزارهای معماری سازمانی گارتنر از این قرار است:

 • محصول HoriZZon از شرکت BiZZdesign
 • محصول Alfabet از شرکت Software AG
 • محصول ABACUS از شرکت Avolution
 • محصول HOPEX از شرکت MEGA
 • محصول LeanIX از شرکت LeanIX
 • محصول ADOIT از شرکت BOC
 • محصول Jalapeno از شرکت Capsifi
 • محصول Ardoq از شرکت Ardoq
 • محصول iServer365 از شرکت Orbus
 • محصول QualiWare از شرکت QualiWare
 • محصول Planview از شرکت Planview
 • محصول EAS از شرکت EAS
 • محصول Evolve از شرکت erwin
 • محصول BlueDolphin از شرکت ValueBlue
 • محصول Bee36از شرکت Bee360
 • محصول System Architect از شرکت UNICOM

دیاگرام مقایسه ابزارها از بخش فایل‌های پیوست قابل دانلود می‌باشد.

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: