پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۶:۴۷ ۹۳۵
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ

برگزاری وبینار تاریخچه معماری سازمانی و درس آموخته‌های آن برای پژوهش و فعالیت‌های عملیاتی

وبینار «تاریخچه معماری سازمانی و درس آموخته‌های آن برای پژوهش و فعالیت‌های عملیاتی: نگاهی انتقادی به چارچوب‌ها و متدلوژی‌های معماری سازمانی» از طریق سامانه کلاس‌های مجازی شریف برگزار خواهد شد.

برگزاری وبینار تاریخچه معماری سازمانی و درس آموخته‌های آن برای پژوهش و فعالیت‌های عملیاتی

وبینار «تاریخچه معماری سازمانی و درس آموخته‌های آن برای پژوهش و فعالیت‌های عملیاتی: نگاهی انتقادی به چارچوب‌ها و متدلوژی‌های معماری سازمانی» از طریق سامانه کلاس‌های مجازی شریف برگزار خواهد شد.

مدرس: دکتر Svyatoslav Kotusev

پژوهشگر مستقل معماری سازمانی و نویسنده کتاب The Practice of Enterprise Architecture

زمان برگزاری وبینار: ۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰

شرکت در وبینار

منبع:
آدرس کوتاه شده: