دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۳۰ ۸۱۹
طبقه بندی: اخبار بین‌المللی
چچ

گزارش وضعیت معماری سازمانی در سال 2021

State of Enterprise Architecture 2021

گزارش وضعیت معماری سازمانی در سال 2021

شرکت BizzDesign بتازگی گزارشی با عنوان «وضعیت معماری سازمانی در سال 2021» منتشر کرده است. در این گزارش که بر پایه یک پیمایش گسترده و نظرسنجی از 250 متخصص معماری سازمانی در کشورهای مختلف جهان تهیه شده، روندهای کنونی معماری سازمانی، میزان بلوغ معماری در سازمان‌ها و صنایع مختلف و همچنین تاثیر بلوغ معماری در چابکی و تاب‌آوری سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی از مهم‌ترین یافته های این گزارش از این قرار است:

- میانگین بلوغ معماری سازمانی در سازمان‌های مورد بررسی 43% بوده است.

- در بین ابزارهایی که با ابزارهای معماری سازمانی یکپارچه شده‌اند، ابزارهای مدل‌سازی فرآیند با 51% بیشترین سهم را دارند. پلتفرم‌های BPMS با 43% در رده دوم هستند. ابزارهای مدل‌سازی داده تنها در 16% سازمان‌ها با ابزار معماری یکپارچه شده‌اند.

- بیشترین مزیت (آورده) معماری سازمانی، همراستاسازی قابلیت‌های کسب‌وکار با استراتژی سازمانی عنوان شده است.

- سازمان‌های با بلوغ بالای معماری سازمانی، به طور متوسط امتیاز چابکی 81% را کسب کرده‌اند، در حالی که سازمان‌های با بلوغ معماری سازمانی پائین، به طور میانگین امتیاز 24% دریافت کرده‌اند. یافته‌های این گزارش، نشان‌دهنده همبستگی مثبت قوی بین بلوغ معماری سازمانی و چابکی سازمانی است.

- مهم‌ترین مانع سازمان‌ها برای دستیابی به چابکی، مشکلات ناشی از فرهنگ سازمانی ذکر شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده: