چچ

معماری سازمانی چابک 2.0

عنوان مقاله: معماری سازمانی چابک 2.0

نویسنده: علی راضی، رضا رضایی، احمدعلی یزدان‌پناه

سال انتشار: 1400

خلاصه:

معماری سازمانی چابک 2.0 پارادایم جدیدی برای پوشش نقاط ضعف و مشکلات موجود در معماری سازمانی چابک 1.0 است. معماری سازمانی چابک 2.0 برخی از نقاط ضعف معماری سازمانی چابک 1.0 را مرتفع نموده است. مهمترین ویژگی های معماری سازمانی 2.0 عبارتند از : نزدیک شدن به معماری تک صفحه ای، افزایش سرعت و تطبیق پذیری معماری، تاکید بر تیم سازی، رهبری و مدیریت تیم های چابک، تاکید بر کشف دغدغه ها و نیازمندی های ذینفعان معماری، تاکید بر شروع تغییر به جای پاسخگویی به تغییر. بکارگیری ایده معماری سازمانی چابک 2.0 با توجه به نقاط ضعف و مشکلات موجود در معماری سازمانی چابک 1.0 می تواند برای سازمان ها به خصوص سازمان های کوچک و چابک و از جمله استارتاپ ها مفید باشد.

در این مقاله که در شماره اخیر «گزارش کامپیوتر» منتشر شده، با مفاهیم معماری چابک 2.0 آشنا می شوید.

مقاله را از فایل پیوست دانلود کنید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: