چچ

قابلیت‌های معماری سازمانی در چارچوب COBIT

عنوان مقاله: قابلیت‌های معماری سازمانی در چارچوب COBIT

نویسنده: وحید آخوندی

سال انتشار: 1400

خلاصه:

چارچوب کوبیت با هدف افزایش اثربخشی و کارایی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها از طریق استقرار حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. این چارچوب از اجزاء مختلفی تشکیل شده و در مستندات خود به معرفی آنها و نحوه ارتباطشان برای دستیابی به هدف فوق می‌پردازد. یکی از این اجزاء، اهداف حاکمیتی و مدیریتی یا به عبارتی قابلیت‌هایی است که سازمان‌ها را در دستیابی به اهداف خود توانمند می‌سازد، برای این منظور کوبیت ‌40 قابلیت را مدنظر قرار داده که یکی از آنها قابلیت معماری سازمانی است. این قابلیت همسو با روش توسعه معماری (ADM) چارچوب معماری سازمانی توگف (TOGAF) طراحی شده است.

در این مقاله که در شماره اخیر «گزارش کامپیوتر» منتشر شده، مشخصات این قابلیت و ارتباط آن با دیگر اجزاء، به روایت چارچوب کوبیت مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله را از فایل پیوست دانلود کنید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: