چچ

چارچوب‌های معماری سازمانی

چارچوب‌های عمومی برای دولت یا صنعت خاصی تولید نشده‌اند و به‌صورت عمومی برای سازمان‌ها و مقاصد مختلفی قابل استفاده هستند. البته به دلیل عمومی بودن نیاز به سفارشی‌سازی در هر صنعت یا کاربرد خاص دارند. معروف‌ترین چارچوب‌های معماری سازمانی به شرح زیر است:

TOGAF

DODAF

FEAF

Zachman

چنانچه چارچوب دیگری می‌شناسید به ما معرفی کنید.

آدرس کوتاه شده: