چچ

فهرست موسسات بین‌المللی

فهرست موسسات بین‌المللی مطرح در زمینه معماری سازمانی

موسسات متعددی در زمینه معماری سازمانی و در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند. برخی از این موسسات عبارتند از:

The Open Group

Business Architecture Guild

Biz Arch Mastery

چنانچه موسسه دیگری می‌شناسید به ما معرفی کنید.

آدرس کوتاه شده: