دوشنبه, ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۱۸ ۱۵۵۳
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ

فهرست وبینارهای ماهانه سال 1401 گروه تخصصی معماری سازمانی منتشر شد

فروردین- اسفند 1401

فهرست وبینارهای ماهانه سال 1401 گروه تخصصی معماری سازمانی منتشر شد

فهرست وبینارهای ماهانه 1401 گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد:

جامعیت داده‌ها در معماری مایکروسرویس

رضا گنجی

فروردین 1401

ا

آشنایی با استانداردهای ISO در حوزه معماری سازمانی

سید علی آذرکار- رضا کرمی

اردیبهشت 1401

ا

مدل‌های شایستگی نیروی انسانی در معماری سازمانی

حمیدرضا اقیری

خرداد 1401

ا

معماری سازمانی و تحول دیجیتال

بتول ذاکری

تیر 1401

ا

معماری سازمانی و بهره‌وری

فاطمه پهلوانی

مرداد 1401

ا

تفکر معمارانه

امیر مهجوریان

شهریور 1401

ا

معماری مرجع بیمارستان‌های هوشمند

دکتر رئوف خیامی

مهر 1401

ا

قابلیت معماری سازمانی در ITIL و IT4IT

وحید آخوندی

آبان 1401

ا

معرفی طرح جاداب: تجربه‌نگاری یک پروژه معماری

اشکان نظام‌پور- ایمان مهدوی

آذر 1401

ا

برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا: معرفی ابزارهای آنلاین

علی رضایی

دی 1401

ا

آشنایی با معماری مرجع IT4IT

رضا کرمی

بهمن 1401

ا

تحول دیجیتال در بانک‌ها: رهنمودهای علمی

محمد جعفر زارعی

اسفند 1401

منبع:
آدرس کوتاه شده: