چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۹:۱۲ ۱۹۲۹
طبقه بندی: اخبار بین‌المللی
چچ

انتشار گزارش ارزیابی ابزارهای معماری سازمانی توسط گارتنر

در گزارشی که اخیراً توسط گارتنر ارائه شده است ضمن تشریح ابزار معماری، انتظاراتی که می‌توان از این ابزارها داشت و همچنین مواردی که این ابزارها منعکس می‌کنند به بررسی و مقایسه بین ابزارهای معماری و همچنین قابلیت‌های کلیدی این ابزاها پرداخته شده است.

انتشار گزارش ارزیابی ابزارهای معماری سازمانی توسط گارتنر

در گزارشی که اخیراً توسط گارتنر ارائه شده است ضمن تشریح ابزار معماری، انتظاراتی که می‌توان از این ابزارها داشت و همچنین مواردی که این ابزارها منعکس می‌کنند به بررسی و مقایسه بین ابزارهای معماری و همچنین قابلیت‌های کلیدی این ابزاها پرداخته شده است. در این گزارش ابتدا روی یافته‌های کلیدی درخصوص ابزارهای معماری تمرکز شده است. در این یافته‌ها به نکات کلان و مهمی که باید در استفاده از ابزار مدنظر قرار گیرد، اشاره شده است. بخش دوم گزارش شامل توصیه‌هایی برای ارزیابان در نحوه ارزیابی و سنجش ابزارها است.

بخش سوم و اصلی گزارش فهرستی از قابلیت‌های کلیدی که این ابزارها و وندورهای ارائه‌دهنده باید داشته باشد و همچنین تحلیل جامعی روی اطلاعاتی که از وندورها در قالب پرسشنامه دریافت شده، ارائه شده است. مقایسه و بررسی این ابزارها که متعلق به شرکت‌های فعال در حوزه معماری سازمانی مانند Orbus Software، BOC Group، LeanIX، Avolution و ... هستند در قالب تعدادی نمودار گرافیکی ارائه شده است.

دریافت اطلاعات بیشتر

خبر از: طاهره فرخی

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: