دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۵ ۴۳۸
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ

الزام بانک مرکزی به تهیه طرح معماری سازمانی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای که در تاریخ 6 مهرماه 1400 خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صادر کرده، الزام بانک‌ها به تهیه طرح معماری سازمانی را ابلاغ کرد.

الزام بانک مرکزی به تهیه طرح معماری سازمانی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای که در تاریخ 6 مهرماه 1400 خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صادر کرده است، «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» را به این مؤسسات ابلاغ کرد. مطابق ماده 2 این سند،

«مؤسسه اعتباری موظف است معماری فناوری اطلاعات را بر مبنای توگف، بایان و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و یا ترکیبی از آنها و در حوزه سرویس با رویکرد معماری سرویسگرا، طراحی و تدوین نماید.»

همچنین طبق ماده 3، بانک‌ها و مؤسست اعتباری موظف شده‌اند طرح جامع فناوری اطلاعات خود را تصویب و در فواصل زمانی مناسب به‌روزرسانی کنند.

ابلاغ این ضوابط که نخستین الزام رسمی به ایجاد و تقویت قابلیت مدیریت معماری سازمانی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، گام مهمی برای ارتقاء بلوغ مدیریت در این بخش مهم از اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

بخشنامه جهت دانلود موجود است.

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: