پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۲۲ ۱۰۲۱
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ

فراخوان برگزاری کارگاه در پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان برگزارکننده پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در سال 1400، تمهیداتی را برای برگزاری کارگاه‌های مرتبط با محورهای همایش فراهم آورده است.

فراخوان برگزاری کارگاه در پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان برگزارکننده پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در سال 1400، تمهیداتی را برای برگزاری کارگاه‌های مرتبط با محورهای همایش فراهم آورده است. از این‌رو، از کلیه اساتید و کارشناسان محترم دعوت به عمل می‌آید که در صورت تمایل به ارائه کارگاه، پس از تکمیل فرم پیشنهاد کارگاه موجود در سایت آن را به همراه رزومه علمی مدرس/مدرسین ثبت نمایند.

کارگاه‌ها به صورت مجازی (برخط ( و زمان برگزاری آنها، هفته دوم آذرماه 1400 خواهد بود.

درخواست برگزاری کارگاه

منبع:
آدرس کوتاه شده: