چچ

چارچوب ملی معماری سازمانی

براساس بررسی و آسیب‌شناسی تجارب بیش از یک دهه اجرای طرح‌های معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است که نبود یک چارچوب و استاندارد بالادستی، و سایر عوامل مرتبط باعث شده تعداد نسبتا زیادی از دستگاه‌های اجرایی که طی سال‌های گذشته اقدام به تدوین طرح‌های معماری سازمانی نمودند موفق به پیاده‌سازی و نگهداشت طرح معماری نشوند. از طرف دیگر فقدان یک چارچوب و برنامه ملی معماری در کشور باعث شد دستگاه‌های اجرایی که اقدام به تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی نمودند، هرکدام از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند، در نتیجه خروجی‌های تولید شده تعامل‌پذیر و هماهنگ نبوده، حتی بعضا با الزامات و سیاست‌های توسعه دولت الکترونیکی در کشور نیز منطبق نباشد.

با توجه به نتایج بررسی تجارب داخلی و جهانی، تدوین و استقرار چارچوب معماری سازمانی ایران تصویب و با مدیریت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط تهیه شد.

برای آشنایی بیشتر با چارچوب ملی معماری سازمانی لینک زیر را مطالعه کنید:

https://ieaf.ir

آدرس کوتاه شده: